PROJEKT

Samarbetsproduktioner

Rosa Betong samarbetar med myndigheter, teaterinstitutioner, offentliga förvaltningar och civilsamhället i form av föreningsliv, antirasistiska och feministiska organisationer.

REFLEKTERAD OLYDNAD

Monolog med Farhiya Feysal

En ung kvinna i Östergötland idag. En ung svart kvinna i Linköping idag. En ung somalisk kvinna med hijab i Norrköping idag.

Ferhiya Feysal var den första kvinna och den första utanför Stockholm att vinna Ortens Bästa Poet 2018. Inför en publik på 2500 personer reciterade hon Osäker grabb i Rinkeby Sporthall. Nu står hon framför en betydligt mer intim publik i en spoken word-monolog.

I pjäsen Reflekterad olydnad betraktar Farhiya sin omgivning, sitt omkringliggande samhälle, sina rötter, sin kropp, sin mamma och sin poesi. I pjäsen betraktar också samhället Farhiya, vill hjälpa henne, skydda henne och tala om för henne hur hon ska leva sitt liv.

Reflekterad olydnad produceras av Östgötateatern i samarbete med Rosa betong.

SAMARBETSPARTNER

PRODUKTIONSTEAM

Av: Farhiya Feysal och America Vera-Zavala
Regi: America Vera-Zavala
Koreografi: Paloma Madrid
Ljuddesign: Samar Jabri
Ljusdesign: Nils Poletti
llustrationer: Nabilla Abdul Fattah
Videoinslag: Diyari Mahmoud och Bilan Osman

SPELSCHEMA

Norrköping, X-scenen (Repslagaregatan 9) 17-25 januari 2020
Linköping, Agora – en kreativ mötesplats (Skäggetorps centrum 18) 25-29 februari 2020

Spelas onsdag-fredag kl.19.00 och lördag-söndag kl.14.00 och/eller kl.18.00 (se tider för respektive speldatum i kalendern).

JÖNKÖPINGS BIBLIOTEK

Biblioteken är en mötesplats för alla

Stärkta bibliotek – integrationsarbete på Jönköpingskommuns 12 bibliotek.

Syfte med projektet;  Öka tillgängligheten och utbudet  till Jönköpings bibliotek

Uppdrag; projektledning och strategisk planering med fokus att nå ut till underrepresenterade målgrupper ( pensionärer som har svårt att ta till sig information på grund av den digitala klyftan, personer med annat modersmål , nyanlända och personer med funktion skillnader)

Uppdragsgivare; Kultur -och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun, Jönköping

Samar Jabri påbörjade sitt uppdrag med att genomföra en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med bibliotekspersonalen på Jönköpings 12 stads och närbibliotek och dess målgrupper med syfte att ta fram underlag till mitt utvecklingsarbete.

Utifrån de resultat som undersökningen visade implementerade jag följande satsningar
* Bidragsansökningar och finansieringsplaner
* rekrytering och kompetensutbildning av två nya samhällsvägledare
* kommunikationsutveckling i form av instruktionsfilmer om bibliotekens tjänster på andra språk, översättning av bibliotekens hemsida på arabiska tigrinja, persiska och somaliska
Översättning av broschyrer och trycksaker på andra språk samt framtagning av en information /reklamfilm om biblioteket som mötesplats.
*programläggning och bokningar av gästspel på biblioteken underrepresenterade grupper som personer med funktionsskillnader och personer med annat modersmål än svenska.
* Förebyggande arbete inom kompetensutveckling för personalen, bilda nya kontaktnät och samarbeten mellan biblioteken och civilsamhället Utveckling av bibliotekens mötesplatser

UPPDRAGSGIVARE

PRODUKTIONSTEAM

Koncept, musikproduktion, regi och röst: Samar Jabri
Skådespelare: Furat Jari

MONOLOGTÄVLING

Brev från hjärtat

Marknadsutvecklare och projektledare Samar Jabri fick i uppdrag av ATR att ta fram en kampanjsatsning med syfte att få teaterintresserade personer och föreningar att känna till ATR:s stöd och roll i Sverige. Monologtävlingen brev från hjärtat blev ett av de kampanjsatsningarna som togs fram och lite av ett hjärteprojekt för mig och Isa Shöier- dramaturg på atr, Atrs kansli och medverkande jurymedlemmar.
Syftet med tävlingen var att nå ut till människor som älskar att skriva, som inte är kopplade till någon amatörteaterförening, eller som inte arbetar inom den professionella scenkonstsektorn, som inte riktigt vet hur de ska ta de första stegen för att närma sig miljöer och utrymmen att få göra det de älskar, i detta fall – att skriva teater.

Vissa kanske sitter på perspektiv och berättelser som är underrepresenterade och vill få ett andrum att göra sig hörda, medan andra drömmer om att arbeta i professionella sammanhang och har sett monologtävlingen som en chans att lyfta fram sin talang för professionella scenkonstaktörer.
Medverkande jury har engagerat sig ideellt i tävlingen då de precis som oss på atr, och er, Atrs medlemmar bär på en djupare förståelse för teaterns betydelse i samhället och vill bidra för att skapa broar mellan samhällets dolda talanger, amatörteatern och de professionella scenkonstscenerna.

Brev från hjärtat en liten bro som vi skapat utav många kommande insatser där  ATR, tillsammans med professionella scenkonstaktörer och teaterintresserade själar från olika städer, områden, åldrar och olika etniska tillhörigheter möts igenom en faktor-  vår gemensamma kärlek till teater.

Jury arbetet:
Beslutet om vinnartexterna togs fram av en mångfacetterad jury med personer från olika konstnärliga bakgrunder, kön, åldrar  och kulturella tillhörigheter. Som jury valde vi att inte få tillgång till information om deltagarnas namn, ålder, kön och stad med syfte att ta fram en så rättvis och opåverkad bedömning som möjligt.
Juryarbetesprocessen  bestod av läsningar och betygssättningar  under januari och februari 2019 , där en stor del av tiden gick åt  intressanta diskussioner kring hur de olika monologerna bar på symboliska och poetiska kvalitéer, karaktärens personlighet och perspektiv, de olika känslolägen som texterna lyckas väcka och hur monologernas teman var sammankopplade till olika relevanta samhällsfrågor.

Monologerna berörde oss på olika vis och det var extremt svårt att välja enbart tre texter av alla 100, men vi lyckades till slut bestämma oss om tre vinnande texter som vi tycker håller konstnärlig kvalité, rik på symboliskt innehåll, väcker en konkret sinnesstämning och bär på ett intressant perspektiv.

JURYN

Samar Jabri, teaterpedagog och misk/scenkonstproducent
Farhiya Feysal,
poet, Rosa Betong – ortens poet 2018
Nils Poletti,
teaterchef på Östgötateatern och regissör
America Vera Zavala,
frilansande dramatiker och regissör
Joakim Rindå,
verksamhetsutvecklare på Riksteatern
Isa Schöier,
dramaturg på ATR
Kent Hägglund,
kulturjournalist och amatörskådespelare

VINNARE

I såret (Människan och naturen) av Frida Segerstedt, Skellefteå.
Theodor har tänkt (Kroppen och jag) av Anton Mittendorf , Uddevalla
Skvader jag är (Kroppen och jag) av Edvin Cedergren , Umeå