Välkommen Till Rosa Betong

Rosa Betong är en konstnärlig rörelse som skapar verk utifrån
ett feministiskt, mångkulturellt och intersektionellt perspektiv.